Bestämmelser

Anmälan och anmälningsavgift
Vid varje kursstart krävs en Ja tack anmälan. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften på 200:-/barn skall betalas omgående till bankgiro 878-5172. Ange elevens namn samt kursens dag och tid vid betalningen. Anmälningsavgiften dras av från kursavgiften. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Terminsavgift
Betalningen skall vara oss tillhanda på bankgiro 878-5172 senast 1 vecka innan kursstart glöm ej att fylla i elevens namn kursdag och tid på postgiroblanketten eller om ni betalar via internet på meddelandet. Vid försenad betalning påförs en kostnad av 50 kr per kurs, detta gäller även delbetalningar. Medtag kvittot vid första lektionstillfället. Du kan även betala kontant på Miro Studios innan första lektionen.

Delbetalning
Det går även att dela kursavgiften på två inbetalningar. För detta tillkommer en extra avgift vid första inbetalningen på 150 kr per kurs. Första inbetalningen skall vara oss tillhanda senast 1 vecka innan kursstart. Andra delbetalningen skall vara oss tillhanda senast 1mån efter första delbetalningen. Vid delbetalning är Ni fortfarande betalningsskyldig för hela kursavgiften.

Betalningspåminnelse

Vid försenad inbetalning debiteras 50 kr i påminnelseavgift vid varje skriftlig betalningspåminnelse. Gäller även Er som väljer att dela upp kursen på två betalningar. Efter skriftlig påminnelse överlämnas ärendet till inkasso.

Rabatt
Vi ger syskon och flerkursrabatt på 10%. Gäller ej sång och musiklektioner. Ej heller pardans, extrakurser, intensivkurser och workshops. Dra själv av rabatten vid inbetalning av kursavgiften. Skriv på inbetalningskortet vilken rabatt ni har.

Avbokningar

Eventuell avbokning av anmäld kurs måste ske skriftligen och senast en vecka innan kursstart. Vid avbokning som sker senare debiteras hela kursavgiften. Betalda kursavgifter återbetalas ej.

Återbetalning
Skulle sjukdom vara förhinder till att kursen inte fullföljs och styrker detta med ett läkarintyg återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser minus avdrag för eventuellt tagna lektioner. En administrationsavgift på 150 kr dras på samtliga återbetalningar.
Om en kurs är fullsatt eller har för få anmälningar återbetalas kursen i sin helhet.

Anmäl dig till vårens kurser
Du kan redan nu anmäla dig till vårens kurser! Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart som möjligt!

mirokidsbanner
Share |